ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) اشتباه عجیب رئیسی در سفر استانی به اردبیل

  شنبه، 01 آبان 1400
(فیلم) اشتباه عجیب رئیسی در سفر استانی به اردبیل
ساعد نیوز: رئیسی در سخنرانی خود در اردبیل گفت: اردبیل مفاخر بسیاری دارد، ما در زمان خود نه محقق اردبیلی را درک کردیم و نه مقدس اردبیلی را. این اسامی متعلق به دو نفر نیست. احمد بن محمد اردبیلی نجفی، مشهور به «مقدس» «مقدس اردبیلی» و «محقق اردبیلی» فقط نام یک نفر است و نه دو نفر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/