اسکان اضطراری در شهرستان میانه (عکس)

  جمعه، 17 آبان 1398
اسکان اضطراری در شهرستان میانه (عکس)
ساعد نیوز : تصاویری از اسکان اضطراری در روستای ورنکش شهرستان میانه بخش ترکمنچای
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه ها