(فیلم) اصل ماجرا در مبارزه با ویروس مهلک کرونا 

  دوشنبه، 11 فروردین 1399
(فیلم) اصل ماجرا در مبارزه با ویروس مهلک کرونا 
ساعد نیوز: بدون قرنطینه و رعایت توصیه‌های بهداشتی، سرعت گسترش ویروس کرونا همه افراد را تهدید خواهد کرد.


دیدگاه ها