(فیلم) عصر جدید؛ در شب چهارم مرحله دوم چه گذشت؟

  سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398
(فیلم) عصر جدید؛ در شب چهارم مرحله دوم چه گذشت؟
ساعد نیوز: در قسمت چهارم مرحله دوم عصر جدید محمد مصطفی حصار، نوید قاسمی، رضا ازوجی و فاطمه رادمنش به اجرای برنامه پرداختند و در انتها با رای داوران محمد مصطفی حصار و فاطمه رادمنش برگزیده شدند تا رای مردم یک تن از آنها را به مرحله بعدی بفرست.
 
 

اجرای محمد مصطفی حصار

 

 

اجرای نوید قاسمی

 
 

اجرای  فاطمه رادمنش

 
 

اجرای رضا ازوجی


دیدگاه ها