(فیلم) استفاده حریرچی از ماسکی که با تکه‌ای از پیژامه درست شد!

  یکشنبه، 22 تیر 1399
(فیلم) استفاده حریرچی از ماسکی که با تکه‌ای از پیژامه درست شد!
ساعد نیوز: ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در برنامه تلویزیون از ماسک های خانگی استفاده کرد.

دیدگاه ها