(فیلم) استقبال با کتک از ۳ گورخر آفریقایی در بدو ورود به ایران

  سه شنبه، 14 اردیبهشت 1400
(فیلم) استقبال با کتک از ۳ گورخر آفریقایی در بدو ورود به ایران
ساعد نیوز: هفته گذشته سه راس گورخر آفریقایی شامل دو ماده و یک نر از کشور هلند به ایران منتقل و پس از چند روز نگهداری در گمرک به مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت در استان تهران منتقل شدند و تنها گورخر نر دیروز تلف شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/