(فیلم) آتش به جان جنگل‌های ترکیه افتاده است 

  شنبه، 09 مرداد 1400
(فیلم) آتش به جان جنگل‌های ترکیه افتاده است 
ساعد نیوز: آتش نشانان در تلاش برای خاموش کردن شعله‌های آتشی هستند که به جان جنگل‌های ترکیه افتاده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/