ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) آتش گرفتن اسلحه پس از رگبار ۷۰۰ گلوله 

  پنجشنبه، 29 مهر 1400
(فیلم) آتش گرفتن اسلحه پس از رگبار ۷۰۰ گلوله 
ساعد نیوز: شلیک ۷۰۰ گلوله پشت سرهم، باعث آتش گرفتن اسلحه می‌شود.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/