ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) به آتش کشیده شدن فروشگاه اپل در آمریکا

  یکشنبه، 29 فروردین 1400
(فیلم) به آتش کشیده شدن فروشگاه اپل در آمریکا
ساعد نیوز: شهرها و ایالتهای مختلف آمریکا کماکان در اعتراض به قتل یک سیاه پوست در این کشور صحنه درگیری مردم با نیروهای امنیتی است و در برخی شهرها وضعیت اضطراری اعلام شده است. 

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/