آزادسازی سهام عدالت (قیمت ۱۳۹۹/۸/۳)

  یکشنبه، 04 آبان 1399   کد خبر 109372
آزادسازی سهام عدالت (قیمت ۱۳۹۹/۸/۳)
ساعد نیوز: ارزش پرتفوی سهام عدالت در سومین روز آبان ماه ۹۹ اعلام شد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین: در پایان معاملات روز جاری بازار سهام، ارزش سهام عدالت با کاهشی محسوس همراه بود و در مقایسه با آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، ۳.۰ درصد (۳۹۲ هزار تومان) افت کرد. بنابراین ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۷۷۳هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۵۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۶۳هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۹)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۴۵۰ هزار تومان (۳.۳ درصد) کاهش یافت و افت قیمت را در سومین روز معاملاتی هفته جاری ثبت کرد. با احتساب این موضوع، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۲۳۸هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۹۲۸هزار تومان رسید. بنابراین، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۴۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۸)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت مانند روز گذشته با کاهش همراه بود و ۴.۳ درصد (۶۱۴ هزار تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۶۸۸ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۷۷۴ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۷)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۴۹۵هزار تومان کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴میلیون و ۳۰۲هزار تومان و ۲۶میلیون و ۹۳۰هزار تومان رسید.

همچنین ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸میلیون و ۵۸۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۳)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲۲۸ هزار تومان (۱.۵ درصد) کاهش یافت و کمتر از ۱۵ میلیون تومان شد. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان و ۲۷ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۲)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت بازهم با کاهش همراه بود و در مقایسه با روز گذشته، ۷ هزار تومان (۰.۱ درصد) افت کرد و به این ترتیب، ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۳ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۹ میلیون و ۱ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۱)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، از ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۴۰۷هزار تومان (۲.۶درصد) کاسته شد و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵میلیون و ۱۰هزار تومان و ۲۸میلیون و ۲۶۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۹میلیون و ۶هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۰)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱۹۴ هزار تومان (۱.۳ درصد) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ۱۵ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان و ۲۹ میلیون و ۲۹ هزار تومان رسید. بنابراین، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۹)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با کاهش ۳۶ هزار تومانی (۰/۲درصد) همراه بود و درمقایسه با هفته گذشته کاهش داشت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز جاری به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۲۲۳هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۶۶۳ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۹ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۶)

ارزش سبد دارندگان سهام عدالت با افزایش 200 هزار تومانی نسبت به روز قبل مواجه شد و به 14 میلیون وهفتصد تومان رسید. پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(چهارشنبه 16 مهر)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 14 میلیون و هفتصد و سی هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل (سه شنبه 15 مهرماه) حدود 200 هزار تومان افزایش داشته است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۴)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت ۲.۷ درصد (۴۱۷ هزار تومان) درمقایسه با روز گذشته افت کرد. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز جاری به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۲۱ هزار تومان رسیده است. بنابراین، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۳)

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۴ میلیون و ۸۲ هزار و ۳۵۸ تومان رسید. بدین ترتیب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت برای فروش به حدود ۸ میلیون و۴۴۹ هزار و ۴۱۴ تومان رسید.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۲)

در پایان معاملات امروز (۱۲مهر ماه ۱۳۹۹)، ارزش سهام عدالت درمقایسه با هفته گذشته، ۳.۲ درصد (۴۸۱ هزار تومان) افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۶۲۱ هزار تومان و ۲۹ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان رسید. بنابراین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۹)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۸ درصد (۱۲۴ هزار تومان) افزایش یافت. ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز جاری به ۱۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان رسیده است. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۸۴ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۸)

در پایان معاملات روز جاری بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۳۰۸هزار تومان کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵میلیون و ۱۶هزار تومان و ۲۸میلیون و ۲۷۳ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۹میلیون و ۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۷)

در پایان معاملات روز جاری (۱۳۹۹/۷/۷) بورس تهران، ارزش سهام عدالت با کاهش یک میلیون و ۶۵۲ هزار تومانی به زیر ۱۵ میلیون تومان رسید.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز جاری به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده است.


10 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
Hamid
1 ماه پیش

4ماهه فروختم هنوز ی ریال نریختن بهم، این چ وضعشه دیگه
بازدیدکننده
1 ماه پیش

وقت آزادسازی کی هست لطفا اعلام کنید
بانک میلی
1 ماه پیش

بانک ملی واریز کن شرمنده خانواده هستیم بانک ملی پول سهام عدالت ما را واریز کن
محمد
1 ماه پیش

سلام سه ماه منتظریم پس کی وازیز می کنندسهام عدالتو فقط شعار ندید چقدر دیگه باید منتظر بمونیم
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام چهار ماهه سهام عدالت فروختم هنوز پول به حساب نریختن باید چکارکنیم
بازدیدکننده
1 ماه پیش

هنوزازادسازی نکردیم کی وقتشه
ز.ع
1 ماه پیش

الان سه ماهه منتطرم پس کی وارریز میشه ؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

تکلیف ماها که سهام عدالت نداریم چیه اخرش
محمد
1 ماه پیش

هیچ
سيد رضا حسيني
1 ماه پیش

کي سود سهام عدالت و خجالت پرداخت ميشود
دیدگاه خود را ثبت نمایید
تیتر امروز   
دفترچه‌های بیمه درمانی حذف می‌شوند هشدار باران تند و تگرگ در استان تهران اعتراف ترسناک داعشی: گردن زدن برایم سرگرمی است!  پست گرفتن یک وزیر سابق دیگر در دولت بایدن دو نماینده مجلس به کرونا مبتلا شدند قیمت طلا تا کجا افت می کند؟ الی کوهن وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی: جهان بدون فخری زاده جای امن تری است تعداد موارد مثبت ابتلا به کرونا در خراسان شمالی به کمتر از ۵۰ درصد رسید راهنمای اخلاق حرفه‌ای یکی از منابع آزمون دستیاری می‌شود امروز آخرین مهلت اخذ واحد درسی مجازی «مبانی طب ایرانی و مکمل» مرغ ۱۵ هزار تومان ارزان شد پیک زمستانه کرونا پیش رو است/ در اجرای پروتکل‌ها مماشات نکنید فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام وام یک میلیون تومانی کرونا دستور رئیسی به دادستان کل کشور برای تشکیل کارگروه ویژه جهت تعقیب عاملان ترور شهید فخری‌زاده خط و نشان صریح سردار حاجی زاده برای اسرائیل و آمریکا: قطعا تقاص خواهید داد /دست از انتقام بر نخواهیم داشت