آزادسازی سهام عدالت (قیمت ۱۳۹۹/۸/۱۱)

  دوشنبه، 12 آبان 1399   کد خبر 111079
آزادسازی سهام عدالت (قیمت ۱۳۹۹/۸/۱۱)
ساعد نیوز: ارزش پرتفوی سهام عدالت در یازدهمین روز آبان ماه ۹۹ اعلام شد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین:

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۸/۱۱)

ارزش سهام عدالت با افت ۳درصدی درمقایسه با روز گذشته (۳۱۷هزار تومان کاهش)، در محدوده ۱۰میلیون تومان قرار گرفت. به این ترتیب، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰میلیون و ۹۴هزار تومان و ۱۹میلیون و ۱۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶میلیون و ۵۶هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۸/۱۰)

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی نیز امروز با افزایش ارزش معاملات بازار رشد داشت و به رقم ۱۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. ارزش سهام عدالت یک میلیونی معادل ۲۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. ارزش سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۸/۷)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۱ درصد (۱۳۹هزار تومان) کاهش یافت و همچنان با افت همراه است. بنابراین، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۳۰هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۴۶۴هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۵۸هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۸/۶)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۸ درصد (۳۴۹هزار تومان) افت کرد. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۶۹هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۷۲۵هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۸/۵)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت بازهم با کاهش همراه بود و افت ۲.۸ درصدی (۳۵۵هزار تومان درمقایسه با روز شنبه هفته جاری) را ثبت کرد. بنابراین ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۴۱۸هزار تومان و ۲۳ میلیون و۳۸۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۴۵۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۸/۳)

در پایان معاملات روز جاری بازار سهام، ارزش سهام عدالت با کاهشی محسوس همراه بود و در مقایسه با آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، ۳.۰ درصد (۳۹۲ هزار تومان) افت کرد. بنابراین ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۷۷۳هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۵۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۶۳هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۹)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۴۵۰ هزار تومان (۳.۳ درصد) کاهش یافت و افت قیمت را در سومین روز معاملاتی هفته جاری ثبت کرد. با احتساب این موضوع، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۲۳۸هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۹۲۸هزار تومان رسید. بنابراین، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۴۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۸)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت مانند روز گذشته با کاهش همراه بود و ۴.۳ درصد (۶۱۴ هزار تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۶۸۸ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۷۷۴ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۷)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۴۹۵هزار تومان کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴میلیون و ۳۰۲هزار تومان و ۲۶میلیون و ۹۳۰هزار تومان رسید.

همچنین ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸میلیون و ۵۸۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۳)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲۲۸ هزار تومان (۱.۵ درصد) کاهش یافت و کمتر از ۱۵ میلیون تومان شد. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان و ۲۷ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۲)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت بازهم با کاهش همراه بود و در مقایسه با روز گذشته، ۷ هزار تومان (۰.۱ درصد) افت کرد و به این ترتیب، ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۳ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۹ میلیون و ۱ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۱)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، از ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۴۰۷هزار تومان (۲.۶درصد) کاسته شد و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵میلیون و ۱۰هزار تومان و ۲۸میلیون و ۲۶۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۹میلیون و ۶هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۲۰)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱۹۴ هزار تومان (۱.۳ درصد) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ۱۵ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان و ۲۹ میلیون و ۲۹ هزار تومان رسید. بنابراین، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۹)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با کاهش ۳۶ هزار تومانی (۰/۲درصد) همراه بود و درمقایسه با هفته گذشته کاهش داشت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز جاری به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۲۲۳هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۶۶۳ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۹ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۶)

ارزش سبد دارندگان سهام عدالت با افزایش 200 هزار تومانی نسبت به روز قبل مواجه شد و به 14 میلیون وهفتصد تومان رسید. پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(چهارشنبه 16 مهر)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 14 میلیون و هفتصد و سی هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل (سه شنبه 15 مهرماه) حدود 200 هزار تومان افزایش داشته است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۴)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت ۲.۷ درصد (۴۱۷ هزار تومان) درمقایسه با روز گذشته افت کرد. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز جاری به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۲۱ هزار تومان رسیده است. بنابراین، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۳)

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۴ میلیون و ۸۲ هزار و ۳۵۸ تومان رسید. بدین ترتیب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت برای فروش به حدود ۸ میلیون و۴۴۹ هزار و ۴۱۴ تومان رسید.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۱۲)

در پایان معاملات امروز (۱۲مهر ماه ۱۳۹۹)، ارزش سهام عدالت درمقایسه با هفته گذشته، ۳.۲ درصد (۴۸۱ هزار تومان) افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۶۲۱ هزار تومان و ۲۹ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان رسید. بنابراین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۹)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۸ درصد (۱۲۴ هزار تومان) افزایش یافت. ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز جاری به ۱۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان رسیده است. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۸۴ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۸)

در پایان معاملات روز جاری بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۳۰۸هزار تومان کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵میلیون و ۱۶هزار تومان و ۲۸میلیون و ۲۷۳ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۹میلیون و ۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳۹۹/۷/۷)

در پایان معاملات روز جاری (۱۳۹۹/۷/۷) بورس تهران، ارزش سهام عدالت با کاهش یک میلیون و ۶۵۲ هزار تومانی به زیر ۱۵ میلیون تومان رسید.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز جاری به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده است.


17 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
3 هفته پیش

چرا الان که آدم احتیاج داره سود سهام عدالت رو واریز نمیکنن میشه پرسید که کی واریز میشه
صادرات
3 هفته پیش

منتظر
3 هفته پیش

هروقت پولمان گرفتیم شمابفروش
منتظر
3 هفته پیش

ماکه فروختم اماهیچ دستمان نیامد
بازدیدکننده
3 هفته پیش

در پاسخ به: 22 بهمن
سلام چرا دارید سهام میفروشید سهام خود را نگه داری بهتره
صدگنج گنگوزهی
3 هفته پیش

من هم می خواهم بفروشم کجابایدسبت نام کنم
بازدیدکننده
3 هفته پیش

من هم می‌خواهم بفروشم سهام عدالت کجابایدمراجعه کنم
بازدیدکننده
3 هفته پیش

برای منم همینطور
بازدیدکننده
3 هفته پیش

سلام کسانی که کلا سهام عدالت نگرفتن چی اونا باید چه جوری بگیرند
بازدیدکننده
3 هفته پیش

سلام ۴ماه سهام فروختم هیچی ندادن
زهرا
3 هفته پیش

من هم میخوام بفروشم سهام عدالت کجا باید مراجه کنم تلفنی میشه؟
زهرا
3 هفته پیش

کار بسیار خوبی میکنند ولی گو گوش شنوا
بازدیدکننده
3 هفته پیش

مگه پولم گرفتی تا حالا از فروش سهامت؟؟؟؟
بازی چه سهام عدالت
3 هفته پیش

مگ سهام پولشو میدن که بفروشیم
احمد
3 هفته پیش

سلام کی میشه دوباره سهام خود را فروخت ممنونم اگه جوابمه بدیدن
بازدیدکننده
3 هفته پیش

عجب بابا دلمون به این سهام عدالت خوش بود که هیچی شد.................
دیدگاه خود را ثبت نمایید
تیتر امروز   
جسد آیلار 8 ساله در پشت بام به میله بسته شده بود! / در بندرعباس فاش شد همراه داشتن کارت ملی در سراسر کشور الزامی می‌شود جزئیات پرداخت وام 30 تا 50 میلیون تومانی به سربازان ماهر بازگشت به برجام و برداشتن تحریم‌ها همزمان نخواهد بود/ واکنش ایران به انتخاب بایدن هدفمند باشد تلاش شرکت‌های ایرانی برای ساخت واکسن‌های نسل جدید کرونا اعمال محدودیت در صدور بلیت برای مسافران بین‌شهری بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان قوه قضاییه به اتهام گرفتن رشوه هشدار هواشناسی؛ بارش شدید باران در ۱۵ استان زمان واریز وام یک میلیونی کرونا مشخص شد کاهش ادامه‌دار قیمت‌ خودرو / پراید ۱۰۰ میلیون شد ایران امکان خرید واکسن از ۱۸ شرکت معتبر را دارد واکسن کرونا پس از گذراندن چهار فاز حیاتی وارد بازار می‌شود وزارت بهداشت گرفتار حاشیه‌ نشود/ سازمان ملل هم از ما تقدیر می‌کند هم قطعنامه می‌دهد ورزش کردن ‌مهدی ‌مهدوی‌کیا در دل جنگل جنتی: هرکسی کاندیدای ۱۴۰۰ شود باید به عقلش شک کرد