(فیلم) مقام ارشد طالبان: امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است/ ایران جز قلمرو ماست

  دوشنبه، 29 شهریور 1400
(فیلم) مقام ارشد طالبان: امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است/ ایران جز قلمرو ماست
ساعد نیوز: انعام‌الله سمنگانی از سخنگویان طالبان در گفتگو با برنامه تلویزیونی گفت: «ملا هبه‌الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی، امیرالمومنین افغانستان است. در جایی‌که نمی‌توانیم امنیتش را بگیریم ما شرعا مکلف نیستیم مردم آنجا را به بیعت دعوت کنیم یا طوری جلوه بدهیم که هیچ کشوری را به رسمیت نمی‌شناسیم چون امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است.»

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/