آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی شهریورماه برگزار می شود

  چهارشنبه، 08 مرداد 1399   کد خبر 93369
آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی شهریورماه برگزار می شود
ساعد نیوز: ضوابط و شرایط آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعلام شد. این آزمون در شهریورماه برگزار می شود.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، آزمون پایان دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی به دو صورت کتبی و عملی برگزار می شود. آزمون پایانی دوره ماهیت رقابتی ندارد و نمره منفی نیز برای آن لحاظ نمی شود.

شرط شرکت در آزمون اعم از کتبی و عملی اتمام بخش های آموزشی با تایید دانشگاه مربوطه است.

تعداد سئوالات آزمون کتبی ۱۲۰ سئوال است که به صورت الکترونیک در روز پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹ در مرکز سنجش آموزش پزشکی در تهران برگزار می شود. سئوالات آزمون کتبی جنبه پاراکلینیکی دارد.

شرط شرکت در آزمون عملی، قبولی داوطلب در آزمون کتبی است. تاریخ و دانشگاه محل آزمون در اطلاعیه های بعدی اعلام می شود.

حدنصاب قبولی برای هر یک از آزمون های کتبی و عملی ۶۳ درصد نمره تراز شده هر آزمون است. هر داوطلب حداکثر ۳ بار می تواند در هر یک از آزمون های کتبی و عملی شرکت کند.

محتوای آزمون شامل همه بخش های آموزشی مندرج در برنامه آموزشی دوره تکمیلی (تمام مواد درسی دوره) است. مواد امتحانی و تعداد سئوالات آزمون کتبی و همچنین درصد یا ضریب تاثیر هر یک از مواد امتحانی در آزمون عملی بر اساس اهمیت و طول دوره خواهد بود.


دیدگاه ها