با این مترسک، کسی جرات دزدی ندارد!

  یکشنبه، 11 خرداد 1399
با این مترسک، کسی جرات دزدی ندارد!
ساعد نیوز : با این مترسک خود کشاورز هم جرأت رفتن به مزرعه و برداشت محصول رو نداره!

دیدگاه ها
×