سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) بارگیری هفت کامیون روی یک هجده چرخ!

  پنجشنبه، 15 شهریور 1397
 
 
ساعد نیوز: برخی افراد برای زودتر انجام دادن کارهای خود دست به کارهایی خطرناک می زنند و یک هجده چرخ، هفت کامیونت را بار زده و به یکباره جابه جا کرد.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری