گزارش تصویری از بازدید جناب آقای دکتری بصیری (ریاست محترم بسیج رسانه کشور) از پایگاه خبری ساعدنیوز

  چهارشنبه، 26 شهریور 1399
گزارش تصویری از بازدید جناب آقای دکتری بصیری (ریاست محترم بسیج رسانه کشور) از پایگاه خبری ساعدنیوز
گزارش تصویری از بازدید جناب آقای دکتری بصیری (ریاست محترم بسیج رسانه کشور) و هیئت همراه در سومین سالروز تاسیس از پایگاه خبری ساعدنیوز


دیدگاه ها