(عکس) اولین تصویر از ناوشکنِ دنا جدیدترین ناوشکن تمام ایرانی ارتش

  چهارشنبه، 05 آذر 1399
(عکس) اولین تصویر از ناوشکنِ دنا جدیدترین ناوشکن تمام ایرانی ارتش
ساعد نیوز: اولین تصویر از ناوشکنِ دنا جدیدترین ناوشکن تمام ایرانی ارتش که قرار است به زودی در هفته نیروی دریایی رونمایی شود.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/