(فیلم) پایان ماجرای عشق ارسطو به دختر محمود نقاش را لو رفت!

  چهارشنبه، 20 فروردین 1399
(فیلم) پایان ماجرای عشق ارسطو به دختر محمود نقاش را لو رفت!
ساعد نیوز: در بخشی از میزگرد شب صحبت شبکه یک ، مهدی فرجی ناظر کیفی سریال پایتخت ۶ گفت:«ارسطو کسی است که زود عاشق می شود و همین عشقش به دختر محمود نقاش هم اشتباه است و به سرانجام نمی رسد!»

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید