(فیلم) بدترین روز کرونایی در ایران از زبان رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری

  سه شنبه، 12 مرداد 1400
(فیلم) بدترین روز کرونایی در ایران از زبان رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری
ساعد نیوز: «دکتر طبرسی»رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: سد سیستم بهداشتی کشور دارد شکسته می‌شود.در برخی مراکز ۵۰ نفر در نوبت اسکن هستند. دیروز بدترین روز از اول کرونا تاکنون بود.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/