(فیلم) بلعیده شدن یک تمساح توسط مار 

  دوشنبه، 26 آبان 1399
(فیلم) بلعیده شدن یک تمساح توسط مار 
ساعد نیوز: یک مار پیتون در اقدامی میخکوب کننده، تمساحی را به طور کامل بلعید.

1 دیدگاه