ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) بلندترین درخت دنیا در شمال کالیفرنیا

  یکشنبه، 10 اسفند 1399
(فیلم) بلندترین درخت دنیا در شمال کالیفرنیا
ساعد نیوز: درخت ردوودی بنام هایپرین با ارتفاع ۱۱۵.۸۵متر و عمر ۸۰۰-۷۰۰سال در شمال کالیفرنیا واقع شده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/