(فیلم) برخورد ماشین پلیس به سواری متوقف شده 

  یکشنبه، 30 خرداد 1400
(فیلم) برخورد ماشین پلیس به سواری متوقف شده 
ساعد نیوز: یک ماشین پلیس با سواری که وسط خیابان متوقف شده بود، برخورد کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/