(فیلم) برخورد پرنده با شیشه کاکپیت کمک خلبان

  چهارشنبه، 14 خرداد 1399
(فیلم) برخورد پرنده با شیشه کاکپیت کمک خلبان
ساعد نیوز: هنگامی که هواپیما در حال نزدیک شدن به باند فرودگاه مهرآباد بود، پرنده با شیشه کاکپیت کمک خلبان برخورد می کند و می میرد.

دیدگاه ها
تیتر امروز