چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کره جنوبی

  سه شنبه، 14 آذر 1396   کد خبر 974
چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کره جنوبی
ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور کره جنوبی و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

تحصيلات‌ ابتدايي‌ در کره جنوبی از 6 سالگي‌ آغاز مي‌شود و 6 سال‌ ادامه‌ دارد. در اين‌ دوره‌ دانش‌آموزان‌ دروس‌ پايه‌ را فرا گرفته سپس‌ دوره‌ دبيرستان‌ را شروع‌ مي‌كنند كه‌ خود به‌ دو دوره‌ سه‌ ساله‌ تقسيم‌ مي‌گردد. دوره‌ اول‌ دبيرستان‌(Middle School) سه‌ ساله است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ علاوه‌ بر دبيرستان‌هاي‌ عمومي، مي‌توانند در دبيرستان‌هاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ نيز ادامه‌ تحصيل‌ دهند. دوره‌ دوم‌ دبيرستان‌ (High School)  نيز سه‌ ساله است‌ و مشابه‌ دوره‌ اول‌ است. در مجموع‌ تحصيلات‌ پيش‌ از دانشگاه‌ در كره‌ جنوبي‌ 12 سال‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ در پايان‌ آن‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ مي‌شوند.

 

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهي

‌‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي كره‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ ورودي‌ دانشگاه‌ها الزامي‌ است. امتحانات‌ ورودي‌ دانشگاه‌ها سراسري‌ نيست‌ و متقاضيان‌ مي‌توانند در امتحان‌ ورودي‌ دانشگاه‌هاي‌ گوناگون‌ شركت‌ كنند.
مراكز آموزش‌ عالي‌ در اين‌ كشور به‌ دو دسته‌ دولتي‌ و خصوصي‌ تقسيم‌ شده‌ و كليه‌ دانشگاه‌ها تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ هستند. اين‌ وزارتخانه‌ كليه‌ مقررات‌ آموزشي‌ شامل‌ پذيرش‌ دانشجو، رشته‌ها و درس‌هاي‌ مربوط‌ و قوانين‌ اعطاي‌ مدرك‌ را زير نظر دارد.
تحصيلات‌ در دانشگاه‌هاي‌ كره‌ جنوبي‌ به‌ زبان‌ كره‌اي‌ است‌ و در مواردي‌ به‌ درخواست‌ دانشجو و موافقت‌ دانشكده‌ مربوط، فقط‌ براي‌ دوره‌هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ تحصيل‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ نيز ممكن‌ است.

 

 ‌دوره‌هاي‌ تحصيلي

  • دوره های دو یا سه ساله تحصیلی برای مدارک Diploma در صورت داشتن دیپلم دبیرستان يا پيش دانشگاهی، در کالج ها گذرانده می شود.
  • Bachelor -

شامل‌ چهار سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت، بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ يا پيش دانشگاهی است. اين‌ دوره‌ شامل‌ 130 تا 140 واحد (Credits)  است. براي‌ رشته‌هاي‌ پزشكي‌ و دندانپزشكي‌ مدت‌ تحصيل‌ به‌ شش‌ سال‌ افزايش‌ مي‌يابد.

  • Master-

شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ Bachelor است. اين‌ دوره‌ حداقل‌ شامل‌ 24 واحد و پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ است.

Ph.D-
شامل‌ سه‌ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ Master  است. اين‌ دوره‌ شامل‌ 36 واحد است‌ و در صورت‌ نداشتن‌ مدرك ‌Master دانشجو با داشتن‌ مدرك ‌Bachelor در دوره‌ دكترا بايد 60 واحد را پشت‌ سر گذارد. در اين‌ دوره‌ پس‌ از گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحان‌ جامع، به‌ دانشجو اجازه‌ نوشتن‌ پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ داده‌ مي‌شود. مدرك‌ دكترا به‌ شرط‌ دفاع‌ موفقيت‌آميز از پايان‌ نامه‌ اعطا مي‌شود.

 

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

  1. مدارك‌  Diploma با 2 يا 3 سال‌ تحصيل، در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان يا پيش دانشگاهی ، «كارداني» ارزشيابي‌ مي‌شود.
  2. مدارك‌  Bachelor از كليه‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان يا پيش دانشگاهی، «كارشناسي» ارزشيابي‌ مي‌شود.
  3. مدارك‌ Master از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 در صورت‌ داشتن‌ كارشناسي، «كارشناسي‌ ارشد» ارزشيابي‌ مي‌شود.
  4. مدارک Ph.D از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 در صورت‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، «دكترا» ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

جدول ارزشیابی مدارک تحصیلی کره جنوبی

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

2 يا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهی

كارداني

Bachelor

از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو در صورت داشتن ديپلم دبيرستان

كارشناسي

Master

از دانشگاه‌هاي گروه يك در صورت داشتن كارشناسي

كارشناسي ارشد

(Ph.D.)

از دانشگاه‌هاي گروه يك در صورت داشتن كارشناسي ارشد

دكترا

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/