چرا بازپرس رومینا اشرفی را به پدرش داد؟ / این گزارش را حتما ببیند

  شنبه، 10 خرداد 1399
چرا بازپرس رومینا اشرفی را به پدرش داد؟ / این گزارش را حتما ببیند
ساعد نیوز : رومینا اشرفی دختر 13ساله ای که به دست پدرش با داس کشته شده است هنوز در صدر خبرها قرار دارد.

دیدگاه ها