سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) چرا سید بشیر حسینی در فینال عصر جدید گریه کرد؟

  سه شنبه، 29 مرداد 1398
ساعد نیوز: روایت داستان واقعی با اجرای نقاشی با شن فاطمه عبادی باعث گریه سید بشیر حسینی شد.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری