(فیلم) چرا سید بشیر حسینی در فینال عصر جدید گریه کرد؟

  سه شنبه، 29 مرداد 1398
ساعد نیوز: روایت داستان واقعی با اجرای نقاشی با شن فاطمه عبادی باعث گریه سید بشیر حسینی شد.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟