دانلود نمونه قرارداد فروش اقلام و خدمات

  دوشنبه، 10 اردیبهشت 1397   کد خبر 5669
دانلود نمونه قرارداد فروش اقلام و خدمات
ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد فروش و همچنین فایل word و pdf نمونه قرارداد های آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

قرارداد فروش

 قرارداد فروش عبارت است از تعهداتی که طرفین معامله درقبال خریدوفروش بایکدیگر باید به آن عمل نمایند . 

اگر بخواهیم تعریف دقیقی از یک قرارداد فروش داشته باشیم ، باید بگوییم عبارت است از قراردادی که شامل شرایط و تعهدات طرفین معامله درخصوص خریدوفروش کالایی خاص شده تا ضمن جلوگیری ازبه وجودآمدن مناقشات احتمالی درآینده ، مانع پایمال شدن حق طرفین قرارداد گردد . یک قرارداد فروش معمولا بین شرکت ها ، افراد و یا افراد با سازمان تنظیم می شود وشامل تمام جزئیاتی است که در رابطه با مسئله خریدوفروش ممکن است پیش بیاید . قرارداد فروش باید شامل تمامی بندهای مهم در اصول نوشتن قرارداد باشد تا از جامعیت کافی برخوردار وهیچ گونه ابهامی درآن وجود نداشته باشد . به طورکلی بخش های مختلف یک قرارداد فروش عبارتنداز :

 • عنوان قرارداد : که معمولا باعنوان قرارداد فروش محصولی خاص مشخص می شود .
 • طرفین قرارداد : که مشخص کننده افراد شرکت کننده و امضا کننده قرارداد می باشد .
 • موضوع قرارداد
 • مدت قرارداد
 • محل اجرا و تحویل کالا
 • مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص مبلغ
 • شرایط و تعهدات طرفین قرارداد
 • شرایط فسخ قرارداد
 • نحوه نظارت بر اجرا
 • شرایط مربوط به دیرکرد
 • نحوه حل اختلاف میان طرفین
 • نسخه ها و نحوه ارائه نسخ مختلف به افراد شرکت کننده در قرارداد.

 

فایل word نمونه قرارداد فروش1

فایل pdf نمونه قرارداد فروش1
فایل word نمونه قرارداد فروش2

فایل pdf نمونه قرارداد فروش2
فایل word نمونه قرارداد فروش3

فایل pdf نمونه قرارداد فروش3

فایل word نمونه قرارداد فروش4 

فایل pdf نمونه قرارداد فروش4

فایل word نمونه قرارداد فروش5

فایل pdf نمونه قرارداد فروش5 


دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید