سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دانلود نمونه قرارداد خدماتی

  دوشنبه، 17 اردیبهشت 1397   کد خبر 6049
ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد خدماتی و همچنین فایل word و pdf نمونه قرارداد آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.
دانلود نمونه قرارداد خدماتی

قرارداد خدماتی

قرارداد خدماتی به منظور ارائه و انجام خدمات بین کارفرما، از يك طرف و  مجري ارائه خدمات از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك  قرارداد درج شده است ،  منعقد مي گردد .

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :

الف متن قرارداد

ب: مشخصات فني (پيوست شماره يك )

ج: نمودار زمانبندي اجراي قرارداد (پيوست شماره دو )

د: يك برگ سفيد به شماره                جهت تضمين حسن انجام كار سپرده شده از سوي مجري

ه: كپي كارت تحصيلي  و شناسنامه  مجري.

كليه تعهدات اجرايي مجري و  تعهدات كارفرما در قبال مجری ارائه خدمات، در متن قرارداد بیان می شود.

فایل word نمونه قرارداد خدماتی1 

فایل pdf نمونه قرارداد خدماتی1

فایل word نمونه قرارداد خدماتی2

فایل pdf نمونه قرارداد خدماتی2

فایل word نمونه قرارداد خدماتی3

فایل pdf نمونه قرارداد خدماتی3

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری