سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دانلود نمونه قرارداد مشاوره 

  دوشنبه، 10 اردیبهشت 1397   کد خبر 5543
ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد مشاوره  و همچنین فایل word و pdf نمونه قرارداد آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.
دانلود نمونه قرارداد مشاوره 

قرارداد مشاوره 

قرارداد مشاوره با نام­ های قرارداد مشاور یا قرارداد خدمات مشاوره هم شناخته می ­شود و این قرارداد بین کارفرما  از یک طرف و  مشاور از طرف دیگر  منعقد می گردد .

دستورالعمل موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره ای پژوهشی، با توجه به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۹ منتشر شد. این دستورالعمل در واقع پیوست آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی است. قانون, رعایت مفاد این دستورالعمل را برای تمامی دستگاه های اجرایی، مهندسین مشاور و سایر دست اندرکاران جزئی و کلی طرح ها و پروژه های عمرانی الزامی دانسته است. دستورالعمل ذکر شده، در ۳۳ ماده تنظیم شده است و تمامی موارد از جزئیات عقد قرارداد، تعریف طرفین قرارداد و مسئولیت های آنها، ضمانت های اجرایی، شرایط فسخ قرارداد، قوانین حاکم بر قرارداد و … را شامل شده است. 

دستورالعمل موافقت نامه و شرایط عمومی همسان تمامی افرادی را که طبق قرارداد به صورت دائم یا موقت و با بودجه مشاور به انجام خدمات تحت دستور او می پردازند، کارکنان مشاور می نامد و مسئولیت آنها را بر عهده مشاور نهاده است. از همین رو علاوه بر اینکه مشاور را موظف به شناسایی و بررسی کارکنان مشاوره در زمینه پژوهشی نموده است، وی را ملزم به ارائه لیست همکاران پژوهشی به همراه رزومه کاری و حرفه ای به کارفرما نموده است. تغییر این افراد نیز باید با نظر کارفرما انجام پذیرد.

از سوی دیگر، کارفرما نیز نمی تواند از کارکنان شاغل مشاور برای بررسی کیفیت و کمیت انجام تعهدات موضوع قرارداد استفاده نماید.

  فایل word نمونه قرارداد مشاوره 1
  فایل pdf نمونه قرارداد مشاوره 1

    فایل word نمونه قرارداد مشاوره 2
  فایل pdf نمونه قرارداد مشاوره 2

   فایل word نمونه قرارداد مشاوره 3
  فایل pdf نمونه قرارداد مشاوره 3

   فایل word نمونه قرارداد مشاوره 4
  فایل pdf نمونه قرارداد مشاوره 4

   فایل word نمونه قرارداد مشاوره 5
  فایل pdf نمونه قرارداد مشاوره 5

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری