ساعدنیوز
ساعدنیوز

در موضوع سانچی اجساد ۳ نفر به پزشکی قانونی تهران ارجاع شد

  شنبه، 09 اسفند 1399   کد خبر 138768
در موضوع سانچی اجساد ۳ نفر به پزشکی قانونی تهران ارجاع شد
ساعد نیوز:سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در مورد کشتی سانچی اجساد ۳ نفر از متوفیان به پزشکی قانونی تهران ارجاع شده بود.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/