(فیلم) درگیری لفظی قدوسی و رحیمی در مجلس

  دوشنبه، 31 تیر 1398

ساعد نیوز: رحیمی نماینده تربت جام خطاب به کریمی قدوسی گفت: زمانی که بستگان و اجداد شما از افغانستان به ایران حمله می‌کردند، ما بودیم که دفاع می‌کردیم؛ کی به شما شناسنامه ایرانی داده؟ کریمی قدوسی نیز در جواب این حرف‌ها گفت: تمام چیزهایی که فرمودید حدیث نفس خودتان هست. شما نه گندم کابل را خواهی خورد و نه عدسی مجلس یازدهم را!
  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟