سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) درخواست عجیب کارشناس ایران اینترنشنال از نفر دوم آمدنیوز

  یکشنبه، 28 مهر 1398

مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار مقیم بن آلمان در شبکه سعودی ایران اینترنشنال برای اینکه مطمئن شود شیرین نجفی نفر دوم آمدنیوز بازداشت نشده است، به وی گفت: لطفا دوربین را بچرخانید تا آن سوی اتاق را ببینیم. شیرین نجفی در پاسخ به وی اظهار کرد: من جایی میهمان هستم و نمی توانم این کار را انجام دهم.

ساعد نیوز: کارشناس شبکه سعودی ایران اینترنشنال از شیرین نجفی خواست که دوربین را بچرخاند تا از بازداشت نبودن وی مطمئن شود.
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟