دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ اعلام شد

  شنبه، 09 مرداد 1400   کد خبر 160999
دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ اعلام شد
ساعد نیوز: دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ علوم پایه پزشکی، بهداشت، داروسازی و دندانپزشکی اعلام شد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ مشخص شده است و آزمون مرحله اول (کتبی) دارای دو دفترچه شامل یک دفترچه سوالات تخصصی هر رشته با دروس ضرایب جداول اعلام شده و یک دفترچه عمومی شامل درس زبان با ۳۰ سوال و ضریب ۳ و درس استعداد تحصیلی با ۳۰ سوال و ضریب یک خواهد بود.

جدول دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
۱ اپیدمیولوژی اصول و روش های اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری های شایع در کشور (۸۰ سوال / ضریب ۵)، روش های آمار زیستی (۲۰ سوال / ضریب ۳)
۲ اخلاق پزشکی روش تحقیق در علوم پزشکی (۲۰ سوال / ضریب ۲)، اخلاق پزشکی (۸۰ سوال / ضریب ۵)
۳ ارگونومی ارگونومی (۸۰ سوال / ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۳)
۴ اروتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) اروتز و پروتز (۷۰ سوال / ضریب ۴)، کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۵ انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی (تک یاخته شناسی و کرم شناسی) (۶۰ سوال / ضریب ۵)، قارچ شناسی (۲۰ سوال / ضریب ۲)، ایمنی شناسی (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۶ ایمنی شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۲)، ایمنی شناسی پزشکی (۷۵ سوال / ضریب ۵)
۷ آمار زیستی کلیات استنباط آماری شامل استنباط آماری ۳۰ سوال، تحلیل بقا ۱۵ سوال و کارآزمایی بالینی ۱۵ سوال (۶۰ سوال / ضریب ۵)، روش های آمار زیستی شامل تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و غیرخطی، تحلیل داده های رسته ای و تحلیل چندمتغیره (۴۰ سوال / ضریب ۵)
۸ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۴۰ سوال / ضریب ۳)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۶۰ سوال / ضریب ۵)
۹ آینده پژوهی سلامت اصول مدیریت، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت (۶۰ سوال / ضریب ۲)، آمار و اپیدمیولوژی (۴۰ سوال / ضریب ۳)
۱۰ انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی (۵۰ سوال / ضریب ۵)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (۵۰ سوال / ضریب ۲)
۱۱ بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای (۸۰ سوال / ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲) -درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته (همانند سال های گذشته) خواهد بود.
۱۲ بینایی سنجی اپتومتری بالینی و بیماری های چشم (۶۰ سوال / ضریب ۵)، تکنیک ها و تجهیزات پاراکلینیک در اپتومتری (۲۰ سوال / ضریب ۳)، دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی (۲۰ سوال / ضریب ۳)
۱۳ بیوشیمی بالینی زیست سلولی مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، ساختمان و عملکرد ماکرومولکول ها، متابولیسم و اختلالات بالینی، بیوشیمی پیشرفته بافت ها، تکنیک های آزمایشگاهی (۷۵ سوال / ضریب ۴)
۱۴ بیولوژی تولیدمثل زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، علوم تولید مثل (۷۵ سوال / ضریب ۶) - درس علوم تولید مثل شامل مواد امتحانی جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی تولید مثل و غدد است.
۱۵ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها بیولوژی سلولی مولکولی (۲۰ سوال / ضریب ۳)، حشره شناسی پزشکی (۸۰ سوال / ضریب ۵)
۱۶ پرستاری آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال / ضریب ۳) مبانی مراقبت های پرستاری (۷۰ سوال / ضریب ۵)
۱۷ تاریخ علوم پزشکی تاریخ علوم پزشکی در ایران و اسلام (۷۰ سوال / ضریب ۳)، تاریخ و فلسفه علم (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۱۸ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون خون شناسی آزمایشگاهی (۶۵ سوال / ضریب ۵)، علوم انتقال خون (۳۵ سوال / ضریب ۵)
۱۹ زیست پزشکی سامانه ای زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۵ سوال / ضریب ۳)، بیوشیمی و بیوانفورماتیک (۶۵ سوال / ضریب ۳)
۲۰ ژنتیک پزشکی ژنتیک انسانی (۸۰ سوال / ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی (۲۰ سوال / ضریب ۲) -دروس ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود.
۲۱ سالمند شناسی آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال / ضریب ۳)، جامعه شناسی و روانشناسی سالمندی (۷۰ سوال / ضریب ۵)
۲۲ سلامت در بلایا و فوریت ها آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال / ضریب ۳)، مبانی سلامت در حوادث و بلایا (۷۰ سوال / ضریب ۳)
۲۳ سلامت و رفاه اجتماعی نظریه های جامعه شناسی و رفاه اجتماعی (۶۵ سوال / ضریب ۳)، روش تحقیق (۳۵ سوال / ضریب ۳)
۲۴ سیاست های غذا و تغذیه تغذیه (۶۵ سوال / ضریب ۵)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (۳۵ سوال / ضریب ۲)
۲۵ شنوایی شناسی آمار و روش تحقیق (۱۰ سوال / ضریب ۲)، نوروساینس، تشخیص و توانبخشی آسیب های شنوایی و تعادل (۹۰ سوال / ضریب ۶)
۲۶ طب سنتی ایرانی روش تحقیق در علوم پزشکی (۲۰ سوال / ضریب ۲)، مبانی طب ایرانی و نوین (۸۰ سوال / ضریب ۵)
۲۷ طب سوزنی آناتومی (۲۰ سوال / ضریب ۲)، گزیده مباحث پزشکی کلاسیک شامل: نشانه شناسی پزشکی، نورولوژی، روانپزشکی، داخلی و قلب، تغذیه و زنان، پوست، اطفال، رادیولوژی (۸۰ سوال / ضریب ۳) - منابع آزمون در خصوص مباحث پزشکی کلاسیک بر اساس آزمون دستیاری است.
۲۸ علوم اعصاب نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (۵۰ سوال / ضریب ۳)، نوروآناتومی و نوروبیولوژی (۵۰ سوال / ضریب ۳)
۲۹ علوم بیومدیکال مقایسه ای آسیب شناسی عمومی و بافت شناسی (۵۰ سوال / ضریب ۲)، ژنتیک و بیولوژی سلولی مولکولی (۵۰ سوال / ضریب ۲)
۳۰ علوم تشریحی زیست شناسی سلولی و مولکولی (۱۵ سوال / ضریب ۳)، علوم تشریحی شامل آناتومی ۴۳ سوال، بافت شناسی ۲۲ سوال و جنین شناسی ۲۰ سوال (۸۵ سوال / ضریب ۶)
۳۱ علوم تغذیه تغذیه (۶۵ سوال / ضریب ۵، بیوشیمی و فیزیولوژی (۳۵ سوال / ضریب ۲)
۳۲ علوم سلولی کاربردی بیولوژی سلولی مولکولی (۵۰ سوال / ضریب ۳)، ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، هماتولوژی پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۳)
۳۳ علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی ریاضیات تصویربرداری شامل ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستم ها و پردازش تصویر (۶۰ سوال / ضریب ۵)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (۲۰ سوال / ضریب ۴)
۳۴ علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش سلولی مولکولی تصویربرداری پزشکی (۴۰ سوال / ضریب ۵)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (۳۰ سوال / ضریب ۴)، زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۰ سوال / ضریب ۴)
۳۵ فارماکولوژی پزشکی فارماکولوژی (۵۰ سوال / ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی و فیزیولوژی (۵۰ سوال / ضریب ۲)
۳۶ فیزیک پزشکی ریاضی فیزیک و آمار (۲۰ سوال / ضریب ۲)، فیزیک پزشکی (۸۰ سوال / ضریب ۵) -درس فیزیک پزشکی شامل دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی است.
۳۷ فیزیوتراپی فیزیوتراپی در بیماری ها (۷۰ سوال / ضریب ۴) کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۳۸ فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی پزشکی (۶۰ سوال / ضریب ۴)، بیوشیمی (۱۵ سوال / ضریب ۲)، بیولوژی سلولی - مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۲)
۳۹ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی پزشکی (۳۵ سوال / ضریب ۳)، فیزیولوژی ورزشی (۳۵ سوال / ضریب ۳)، بیوشیمی بالینی (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۴۰ قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی (۶۰ سوال / ضریب ۵)، تک یاخته شناسی پزشکی (۲۰ سوال / ضریب ۱)، ایمنی شناسی پزشکی (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۴۱ کاردرمانی کاردرمانی در بیماری ها (۷۰ سوال / ضریب ۴)، کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۴۲ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانش علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (۵۵ سوال / ضریب ۵)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (۳۵ سوال / ضریب ۳)، روش تحقیق و آمار (۱۰ سوال / ضریب ۳)
۴۳ گفتاردرمانی روش تحقیق (۱۰ سوال / ضریب ۲)، آسیب شناسی زبان و گفتار (۹۰ سوال / ضریب ۶)
۴۴ مددکاری اجتماعی نظریه های مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی و روانشناسی (۶۵ سوال / ضریب ۵)، روش تحقیق (۳۵ سوال / ضریب ۲)
۴۵ مدیریت اطلاعات سلامت مدیریت و سیستم های اطلاعات سلامت (۵۰ سوال / ضریب ۴)، فناوری اطلاعات سلامت (۵۰ سوال / ضریب ۴)
۴۶ مشاوره توانبخشی مشاوره توانبخشی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، آزمون های روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال / ضریب ۳)
۴۷ مطالعات اعتیاد نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (۶۰ سوال / ضریب ۴)، اختلالات روانپزشکی (۴۰ سوال / ضریب ۳)
۴۸ مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، علوم تشریحی (۵۵ سوال / ضریب ۳)، مبانی مواد (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۴۹ مهندسی بهداشت محیط بهداشت محیط ۶۰ سوال و اثر عوامل محیطی بر سلامت ۲۰ سوال (ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲) -درس بهداشت محیط از مباحث اصلی رشته (همانند سال های گذشته) خواهد بود.
۵۰ مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ریاضیات مهندسی (۲۰ سوال / ضریب ۵)، بیوالکتریک (ابزار دقیق ۱۵، پردازش سیگنال های حیاتی ۱۰، مدلسازی سیستم های بیولوژیکی ۱۰، پردازش تصاویر پزشکی ۱۰) (۴۵ سوال / ضریب ۵)
۵۱ مهندسی پزشکی - رباتیک ریاضیات مهندسی (۲۰ سوال / ضریب ۵)، رباتیک پزشکی (رباتیک ۱۵، ابزار دقیق ۱۵، پردازش تصاویر پزشکی ۱۰، بیومکانیک ۱۰) (۴۵ سوال / ضریب ۵)
۵۲ نانوفناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، نانوزیست فناوری (۷۵ سوال / ضریب ۵)
۵۳ ویروس شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۰ سوال / ضریب ۱)، ویروس شناسی پزشکی (۸۰ سوال / ضریب ۴)
۵۴ هوش مصنوعی در علوم پزشکی کلیات آناتومی، فیزیولوژی و علوم اعصاب (۵۰ سوال / ضریب ۳)، یادگیری ماشین (۲۰ سوال / ضریب ۳)، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی (۳۰ سوال / ضریب ۳)

*منظور از درس آزمون های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنی ای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمون ها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است. سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاه های شخصیت و نظریه ها و تکنیک های درمانی مورد نظر است.

ادامه جدول دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
مجموعه آموزش پزشکی
۵۵ آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۲۵ سوال / ضریب ۳)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (۵۰ سوال / ضریب ۵)، مدیریت آموزشی و روش های پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۳)
۵۶ یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۲۵ سوال / ضریب ۳)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (۵۰ سوال / ضریب ۵)، مدیریت آموزشی و روش های پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۳)
مجموعه باکتری شناسی
۵۷ باکتری شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۲)، میکروب شناسی پزشکی (۶۰ سوال باکتری شناسی پزشکی، ۵ سوال انگل شناسی پزشکی، ۵ سوال قارچ شناسی پزشکی و ۵ سوال ویروس شناسی پزشکی) (۷۵ سوال / ضریب ۵)
۵۸ توکسین های میکروبی ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۲)، میکروب شناسی پزشکی (۶۰ سوال باکتری شناسی پزشکی، ۵ سوال انگل شناسی پزشکی، ۵ سوال قارچ شناسی پزشکی و ۵ سوال ویروس شناسی پزشکی) (۷۵ سوال / ضریب ۵)
مجموعه بهداشت باروری
۵۹ بهداشت باروری بهداشت باروری (۵۰ سوال / ضریب ۶)، بارداری و زایمان (۵۰ سوال / ضریب ۴)
۶۰ مامایی بهداشت باروری (۵۰ سوال / ضریب ۴)، بارداری و زایمان (۵۰ سوال / ضریب ۶)
مجموعه روانشناسی
۶۱ روانشناسی بالینی آزمون های روانی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال / ضریب ۵)
۶۲ روانشناسی نظامی آزمون های روانی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، نظریه های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال / ضریب ۵)
مجموعه مدیریت و اقتصاد
۶۳ اقتصاد سلامت اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال / ضریب ۴)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال / ضریب ۲)، روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۶۴ سیاستگذاری سلامت اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال / ضریب ۳)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال / ضریب ۳)، روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۶۵ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال / ضریب ۲)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال / ضریب ۴)، روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲)
مجموعه علوم و صنایع غذایی
۶۶ علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، شیمی مواد غذایی (۵۰ سوال / ضریب ۴)
۶۷ بهداشت و ایمنی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، شیمی مواد غذایی (۵۰ سوال / ضریب ۴)
مجموعه زیست فناوری و پزشکی مولکولی
۶۸ زیست فناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۶۰ سوال / ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی (۴۰ سوال / ضریب ۳)
۶۹ پزشکی مولکولی بیولوژی سلولی مولکولی (۶۰ سوال / ضریب ۴)، بیوشیمی بالینی (۴۰ سوال / ضریب ۵)

* منظور از درس آزمون های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمون ها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است و سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاه های شخصیت و نظریه ها و تکنیک های درمانی مورد نظر است.

جدول دروس و ضرایب امتحانی مجموعه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
۱ سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دندانپزشکی کودکان (۱)، دندانپزشکی ترمیمی (۱)، پریودانتیکس (۱)، دندانپزشکی اجتماعی (۲)، استعداد تحصیلی (۱) و زبان انگلیسی عمومی (۳)
۲ مواد دندانی آمار و روش تحقیق (۱)، اندودنتیکس (۱)، پروتزهای دندانی (۱)، مواد دندانی (۳)، دندانپزشکی ترمیمی (۱)، استعداد تحصیلی (۱)، زبان انگلیسی عمومی (۳)

دروس و ضرایب امتحانی مجموعه رشته های تخصصی داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

دروس آزمون فارماسیوتیکس فارماکوگنوزی داروسازی بالینی شیمی دارویی داروشناسی و سم شناسی استعداد تحصیلی زبان انگلیسی عمومی
تعداد سؤال ۲۵ ۱۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۳۰ ۳۰
ضریب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۳

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/