(فیلم) تشکر صدا و سیما از آدم ربا به خاطر خوش رفتاری با کودک!

  سه شنبه، 21 خرداد 1398
(فیلم) تشکر صدا و سیما از آدم ربا به خاطر خوش رفتاری با کودک!
ساعد نیوز: در اتفاقی عجیب، صدا و سیما یک بچه دزد را به برنامه تلویزیونی دعوت کرده و از او به خاطر خوش رفتاری با کودک در طول این مدت تشکر کرد!
 
 

 


دیدگاه ها