دعای جنجالی ژوله برای مسئولین و شوخی با کروات مزدک

  دوشنبه، 25 آذر 1398
دعای جنجالی ژوله برای مسئولین و شوخی با کروات مزدک
ساعد نیوز: دعای جنجالی امیرمهدی ژوله برای مسئولین و شوخی با کروات مزدک.


1 دیدگاه