جزئیات ترور شهید محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع

  شنبه، 08 آذر 1399
جزئیات ترور شهید محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جزئیات ترور شهید محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را توضیح می دهد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/