دیدن آب جوش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب جوش

  شنبه، 06 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن آب جوش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب جوش دیدن آب جوش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب جوش
دیدن آب جوش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آب جوش را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب آب جوش به روایت محمد بن سیرین

  • ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺁﺏ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ. ﺳﻤﺎﻭﺭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺪ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ.

تعبیر خواب آب جوش به روایت ابراهیم کرمانی

  • اگر زن بارداری اقدام به انجام چنین کاری کند به این علامت است که صاحب فرزندی خواهد شد که عمر بسیار کوتاهی دارد و در دوران کودکی و در اثر یک اتفاق غم انگیز جان میبازد ،
  • چنان چه دیدی پدربزرگ یا مادربزرگ این کار را کردند به این نشانه است که یکی از نزدیکان نزدیک شما در بستر بیماری خواهد رفت و ممکن است دوران بسیار سختی را طی کند ،
  • اگر دیدی پدر مادر و یا یکی از اعضای خانواده ات چنین کرد خوب است و بیانگر ایمن شدن در برابر دشمنان حسودان و یا افرادی هستند که دوست ندارند موفقیت های شما را شاهد باشند و این تیری به چشم اینگونه افراد است،
  • اگر مرده ای را در حال این کار ببینی به این دلیل است که زمان مرگ شما نزدیک شده است

تعبیر خواب آب جوش به روایت لوک اویتنهاو

  • آﺏ ﺟﻮﺵ: ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﻲ

تعبیر خواب آب جوش در کتاب سرزمین رویا

  • شما آب می جوشانید : باید هیجانات خود را کنترل کنید .

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
نحوه امتیاز دهی مصاحبه دکتری 99 چگونه است؟