دیدن ابزار در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب ابزار

  شنبه، 27 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن ابزار در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب ابزار
دیدن ابزار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب ابزار را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب ابزار به روایت محمدبن سیرین

 • تعبیر انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست «پادشاه» بیرون می‌آورد و برای مردم خرج می‌کند.
 • اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، یـعـنـی از پادشاه سود و منفعت بدست می‌آوری .

تنعبیر خواب ابزار از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن انبر آتش در خواب، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشترى به انجام کارها بپردازید.

تعبیر خواب ابزار از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.
 •  دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان ، آشنایان یا نزدیکان شما را تهدید می کند.
 • دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد.

تعبیر خواب ابزار در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت
 • به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد.
 • ابزار کار میخرید : تغییرات مهم
 • ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد
 • ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید
 • ابزار نجاری : یک زن به شما پیشنهادی میکند
 • ابزار ماهیگیری : شکست در کار
 • ابزارجراحی : رنج
 • ابزار موسیقی : خوشبختی
 • خواب انبر : در یک مشاجره بزرگ گرفتار میشوید
 • از انبر استفاده می کنید : دشمنان در پی شکست شما هستند .
 • انبر می خرید : بدشانسی
 • دشمنان از انبر استفاده می کنید : دردسر و مشکلات بسیار

دیدگاه ها