دیدن آدامس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آدامس

  پنجشنبه، 04 بهمن 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن آدامس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آدامس
دیدن آدامس در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آدامس را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب آدامس بدین‌ صورت‌ است که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ از شر آدامس‌ جویدن‌ در خواب‌ رهایی‌ یابد. هر چه‌شخص‌ در خواب‌ بیشتر تلاش‌ می کند تا آدامس‌ را از دهانش‌ خارج‌ سازد، ناتوان‌تر و عاجزتر می شود، بنابر این‌ به‌ شدت‌ ناامید و دستپاچه‌ میگردد.حتی‌گاهی‌ اوقات‌ آدامس‌ مرتب‌ در دهان‌ بزرگ تر میشود و کاری‌ از دست‌ بیننده‌ خواب‌ بر نمی آید. چنین‌خواب‌هایي‌ نشان‌ دهنده‌ این‌ هستند که‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ با مسائل زیر روبروست. مشکل‌ بزرگی مواجه‌ شده‌ و از این‌ رو به‌ شدت‌ احساس‌ عجز و سرخوردگی‌ می کند. این‌ خواب‌ نمایانگر ناتوانی‌ و عدم‌ موفقیت‌ در هضم‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ یا به‌ وجود آمدن‌ یک‌ مصیبت‌ و فاجعه‌ است‌. هم‌چنین‌ نشان‌ دهنده‌ این است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ به‌ نحو شایسته‌ و مؤثری‌ عرض‌ اندام‌ و ابراز وجود کند ودر بیان‌ وتوصیف‌ کلامی‌ مثل‌ همیشه‌ ناتوان‌ میماند. جویدن‌ آدامس‌ در خواب‌ میتواند نشانه‌اي‌ از رفتار و کردار بچه‌گانه‌، آسیب‌ پذیری‌، ضعف‌، ناتوانی‌ و ضرورتی‌ برای‌ بررسی‌ تغذیه‌ باشد.

گاها پیش می آید که در خواب می بینید که در حال جویدن آدامس هستید. در حالی که تلاش می کنید از این کار صرف نظر کنید اما قادر به متوقف کردن آن نخواهید بود که سبب تشویش شما در خواب خواهد شد. همچنین ممکن است آدامسی که در حال جویدن هستید بزرگ و بزرگ تر شود که همه این موارد می تواند دلیلی از نشانه های زیر باشد:

 • شاید در زندگی تان به مشکل بزرگی برخورده اید که از حل آن ناتوان هستید.
 • احتمالا یک مصیبت بزرگ گریبان گیرتان شده است که نمی توانید آن را هضم کنید.
 • جویدن آدامس می تواند نشانه هایی از آسیب پذیری جدی شما، ضعف و ناتوانی باشد. حتی شاید از لحاظ تغذیه هم مورد بررسی قرار بگیرید.
 • تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آدامس یا سقز و... میجوی، یـعـنـی مال و نعمت را با درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی آدامس یا سقز و... را روی آتش گذاشته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال تو کاهش می‌یابد (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب آدامس از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • آدامس یا سقز جویدن کاری بیهوده و تقلید عمل جویدن است این در حالی است که چیزی هم نخوردیم و این جویدن الکی زیان بخش هم هست و خستگی آرواره ها را موجب می شود. یاوه سرایی و بیهوده گویی هم همانند آدامس جویدن سودی برای ما ندارد و زیان هم می رساند.
 • پس اگر در خواب دیدید که آدامس یا سقز می جوید تعبیر خواب شما بیانگر این است که دروغ خواهید گفت. و اگر خواب دیدید که دیگری در حضور شما آدامس یا سقز می جود خواب شما علامت این است که دروغ خواهید شنید و اگر آدامس جویدن آن شخص همراه صدا بود بدانید که دروغ گفتن او به شما ضرر خواهد رساند.

تعبیر خواب آدرس در کتاب سرزمین رویا

 • تعبیر داشتن آدامس در خواب: شخصی شما را مثل سایه دنبال می کند.
 • تعبیر جویدن آدامس در خواب: به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید.
 • شما آدامس دارید یعنی شخصی شما را مثل سایه دنبال می کند.
 • سقز و یا آدامس در خواب ياوه سرایی و بيهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است. 
 • چنانچه در خواب ببينيد کسي بشما سقز يا آدامس می دهد موردي پيش می آید که شخصي شما رابه گفتن دروغ و ياوه تحريک و تحريص می کند. 
 •  شما آدامس می‌جوید: به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید.
 • سقز و یا آدامس جويدن تقليد عمل جويدن است بی آنکه چيزی خورده باشيم و حتی از اينکار بيهوده سودی عايدمان گردد و چه بسا زيان بخش نيز باشد چرا که خستگي آرواره‌ها را موجب میگردد. ياوه سرايی و بيهوده گويی نيز همين حال را دارد. سودی عايد گوينده نمیکند و زيان نيز می‌آورد. چنانچه در خواب ببينيد سقز يا آدامس می‌جوید دروغ خواهيد گفت، لاف می زنید.
 • اگر ديديد در حضور شما ديگری سقز يا آدامس می‌جود دروغ و ياوه خواهيد شنيد و چنانچه سقز و آدامس جويدن او صدا هم داشت دروغگویی او موجب زيان شما میشود.

دیدگاه ها