سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن آدم کشی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آدم کشی

  پنجشنبه، 04 بهمن 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن آدم کشی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آدم کشی دیدن آدم کشی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آدم کشی
دیدن آدم کشی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آدم کشی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

کشتن، قتل و دیدن اینگونه موارد در خواب‌ به تعبیر معبر اسلامی رسیدن سود و منفعت به شخصی است که کشته شده است. کشته شدن در خواب نشان از فشار درونی یا بیرونی بر فرد بیننده خواب دارد. مشکلاتی که باعث خستگی، عذاب و رنج شما در زندگی بیداری است به صورت کشته شدن در خواب ظاهر می‌گردند. 

تعبیر خواب آدم کشی به روایت محمدبن سیرین

 • دیدن کشته شدن خود بیننده خواب به دست دیگران نشانه از عمر طولانی او دارد.
 • اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید.

تعبیر خواب آدم کشی به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می‌کنند .
 • اگر در خواب دیدی که عده ای تو را کشتند به این معناست که به تو سود و منفعت خواهد رسید و اگر تو از روی ظلم و ستم کشته شدی نشانه این است که مظلوم بوده و خداوند متعال کسی را مأمور انتقام گرفتن تو می‌گرداند.

تعبیر خواب آدم کشی به روایت جابر مغربی

 • اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب آدم کشی از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده‌ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد داشت.
 • اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده‌اید، علامت آن است که به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می‌کنید.
 • اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.
 • اگر خواب ببینید فردی، دیگری را می‌کشد، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می‌دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تعبیر خواب آدم کشی از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • کشتن کسی: خود را عصبانی نکنید
 • کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد
 • اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

تعبیر خواب آدم کشی در کتاب تفسیر رویا

 • همه درگیر کشتن هستیم – با انکار، سرکوب و کنترل بخش‌هایی از طبیعت خود. خوشبختانه این ناحیه‌های انکار شده احساس یا قابلیت را می‌توان از طریق اعمال خودآگاهانه از نو زنده کرد. اگر در رویا دیدیم که از دست قاتلی فرار می‌کنیم این تصویر ترسی که اعتماد به نفس ما را تهدید می‌کند و یا چیزی که تهدیدگر خود ماست را به نمایش می‌کشد.
  دیدگاه ها
Amir
Amir
2 هفته پیش
سلام در خواب دیدم قصد کشتن بد من داشت یه نفر خیلی بدولی در اخر من اونو کشتم
A.jameh
A.jameh
1 ماه پیش
سلام و خسته نباشید
دیدم که هر کاری که انجام میدم منجر به مرگ مردم یا زخمی شدن آنها میشه
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر