دیدن اه و ناله در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیرخواب آه و ناله

  شنبه، 22 دی 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن اه و ناله در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیرخواب آه و ناله
دیدن آه و ناله در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آه و ناله را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب آه به روايت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید برای واقعه غم انگیزی آه می كشید، نشانه آن است كه با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد.

تعبير خواب آه درکتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب آه و ناله: شادی
تعبیر خواب گریه و زاری: فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد
تعبیر دیدن آه و ناله بچه ها: پول
افراد فامیل آه و ناله می کنند: باید خرجهایتان را کمتر کنید.


دیدگاه ها