دیدن انتظار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انتظار

  دوشنبه، 08 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن انتظار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انتظار
دیدن انتظار کشیدن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب انتظار کشیدن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب انتظار کشیدن در کتاب سرزمین رویاها

  • خواب ببینید که منتظر کسی هستید : یک دوست بد به شما نزدیک است.
  • منتظر هستید آماده برای عمل : یک دوست می خواهد پنهانی به شما کمک کند.
  • منتظر رسیدن کسی هستید که دوستش دارید : ایام خوش شروع می شود.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/