دیدن آرایشگر در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آرایشگر

  پنجشنبه، 04 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن آرایشگر در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آرایشگر
دیدن آرایشگر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آرایشگر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن آرایشگر در خواب و آرایشگر شدن نشانه این است که شما توانایی تغییر رفتار, افکار, عقاید و شرایط زندگی خودتان را دارید اما بسته به اینکه شما خواب آرایشگر را با چه شرایطی ببینید تعبیر خواب شما می تواند خوب یا بد باشد. ما می‌توانیم ظاهرمان را از لحاظ اجتماعی با اصلاح مو و آرایش آن تغییر دهیم به همین دلیل این تصویر در رویا، تغییرات ذهنی و روحی را به تصویر می‌کشد. تحت تاثیر شخص دیگری بودن و یا کاملا تحت سلطه او بودن، در برخی رویاها، تصویر آرایشگر ظاهرا ترس و اضطراب زیادی را به وجود می‌آورد.

تعبیر خواب آرایشگر از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.
  • اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.
  • اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.

تعبیر خواب آرایشگر از دیدگاه لیلا برایت

  • اگر در خوابتان آرایشگر ببینید، نشانگر این است که شما تغییرات جزئى و کوچکى در زندگى خود خواهید داشت، خصوصا در مورد خانم ها

تعبیر خواب آرایشگر در کتاب سرزمین رویاها

  • شما آرایشگر هستید یعنی موفقیت بزرگی نصیبتان می‌شود.
  • اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می‌کند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می‌کند نظر مردم را به خواسته‌های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت
  • موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می‌کنید: در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان می‌شود.
  • آرایشگر ریشتان را می‌تراشد: ضرر مالی.

دیدگاه ها