دیدن اردو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اردو

  چهارشنبه، 24 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن اردو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اردو
دیدن اردو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند مهنادهی به رویاهایی که می بینید . گفته می شود. تعبیر خواب اردو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید

 معبران رویای دیدن اردو را نشانه خوبی تعبیر کرده اند و  میتوان گفت ، بدست آمدن موفقیت ، ایجاد شدن نشاط و رضایتمندی ، افزایش کیفیت زندگی ، بهبود روحیه ، فراموش کردن غم و غصه ها ، تصمیم های تازه ؛ و همچنین دلخوشی ها و امیدواری های جدید از معانی اصلی این رویا محسوب خواهد شد

تعبیر خواب اردو  به روایت علامه مدنی

  •  چنان چه شخصی خواب دیده باشد به تعدادی از دوستان خود از طرف مکانی مشخص به یک اردوی دسته جمعی رفته است ، نشانه ی خوبی است و خبر از این میدهد که بزودی چند تغییر در زندگی او صورت خواهد گرفت که حتما به سبب آن راضی و شادمان خواهد شد ، 

تعبیر خواب اردو به روایت علامه مجلسی

  • چنان چه تمامی افرادی را که در این سفر در کنارتان حضور دارند را بشناسید ( نام و نام خانوادگی) نیکو هست و مژده ی این را میدهد که به زودی شاهد جشن های خانوادگی ، تفریحات سالم و مثبت ، و همچنین  ماجراهای خوشایند و یا مسافرت هایی را میدهد که پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب اردو از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید، نشانه آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد.
  •  اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه آن است که دوستان به موقعیت های بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.
  • اگر دختری خواب ببیند در اردویی شرکت کرده است، علامت آن است که خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود که او فرد مهربانی است.
  •  اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.
  •  اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد، نشانه آن است که دامنش لکه دار می شود و شوهرش او را طلاق می دهد.

دیدگاه ها