دیدن آسانسور در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آسانسور

  سه شنبه، 02 بهمن 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن آسانسور در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آسانسور
دیدن آسانسور در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آسانسور را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

آسانسور ، وسیله ای برای بالا رفتن یا به طبقات پایین نزول کردن است، به همین ترتیب در رویا سمبل عواملی است که می تواند فرد را دچار صعود و افول در زندگی روزمره کند. به طور کلی ، آسانسور ، بالابر ، پله ی برقی و چیز هایی از این قبیل، نماد نحوه ی پیشرفت یا افول در زندگی واقعیست. این خواب می تواند نماد افکار یا احساساتی باشد که خارج از اراده ی شما و در ضمیر ناخودآگاه شما به وجود آمده اند؛ افکاری که تاکنون مخفی مانده و به مرور در حال بروز یافتن هستند . 

 تعبیر خواب آسانسور به روایت معبر سوتک

 • تعبیر خواب آسانسوری که به سمت طبقات بالا می رود؛ این خواب نشان می دهد که شما در حال حرکت به سطوح بالاتری از آگاهی و شناخت هستید. این شناخت ، شما را به دید وسیع تری از زندگی می رساند و شما را به اهداف و خواسته هایی که در نظر گرفته اید نزدیک تر می کند. این خواب همچنین سمبل پیشرفت و ترقی شما ، و بالا رفتن جایگاهتان در عرصه ی شغلی می باشد. 
 • تعبیر خواب آسانسوری که به سمت طبقات پایین می رود؛ این خواب سمبل قرار گرفتن شما در ناآگاهی و جهل است. این خواب با زمین گیری ، ناتوانی یا بی ارادگی همراه است. این خواب میتواند سمبل بی اثر شدن قدرت اراده و افکار شما در برخی تصمیم گیری ها یا انجام امور باشد. ممکن است در زندگی بیداری از انجام پروژه ای صرف نظر کنید یا در مواضع و طرح های خود تجدید نظر کنید. 
 • تعبیر خواب آسانسوری که متوقف شده یا گیر کرده است؛ این خواب نشان میدهد که شما ممکن است دچار این احساس منفی شده باشید که شاید در بخشی از زندگی خود محدود شده اید و قدرت عمل از شما سلب شده باشد . این احساس می تواند در زمینه ی شغلی ، در رابطه با احساسات ، زمینه های تحصیلی یا پروژه و برنامه های شما پیش آمده باشد. 
 • اگر در خواب نتوانید وارد آسانسور شوید، یا از آن استفاده کنید، این خواب نشان می دهد که شما میتوانید با کار و تلاش بیشتر ، موانعی که بر سر راهتان ایجاد شده است را برطرف کنید. این خواب به این معناست که باید صبر و شکیبایی بیشتری را صرف پروژه های خود کنید و برای ثمر بخشیدن طرح های خود ، وقت بیشتری بگذارید.
 • تعبیر خواب آسانسوری که از کنترل شما خارج شده است.اگر در خواب ، آسانسور از کنترل شما خارج شد ؛ به طوری که سقف را بشکند و از ساختمان خارج شود، نشان دهنده ی این موضوع است که شما در زندگی واقعی در شرف پیشرفت های چشمگیر و ناگهانی هستید که احساس می کنید، پتانسیل و توانایی رو به رو شدن با این مسئولیت های جدید را نداشته باشید. نشانه های آغازین این تغییرات ظاهر شده و باعث به وجود آمدن این نگرانی در شما شده است. 

تعبیر خواب آسانسور به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.
 • اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.
 • اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانه آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید.
 • اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی کند ، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می کند.

تعبير خواب آسانسور در کتاب سر زمین رویاها

 • با آسانسور پائین می آئید : بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.
 • با آسانسور بالا می روید : موقعیت شما بهتر می شود و پولتان بیشتر
 • با دیگران در آسانسور هستید : مراقب رقیب باشید
 • با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی
 • آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری
 • شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده اید : شوک

دیدگاه ها