دیدن اثاث (اسباب) منزل در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب اثاث منزل

  پنجشنبه، 25 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن اثاث (اسباب) منزل در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب اثاث منزل
دیدن اثاث منزل در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اثاث منزل را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 دیدن اثاث خانه در رویا و خواب نشانه طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون منزل در شما شکل گرفته‌اند، به خصوص اگر در خواب یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خودرا دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان رابا ان‌ها مبلمان و فرش میکنید. این خواب و یا رویاها می تواند درباره باورهایی باشد که درباره خودتان دارید و یا تصوری که از خود در ذهنت ان پروراندید.

تعبیر خواب اثاث منزل از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است.

تعبیر خواب اثاث منزل از دیدگاه لیلا برایت

 •  تمیز کردن اثاثیه‌ی خانه در خواب، نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی است.

تعبیر خواب اثاث منزل در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

 • دیدن اسباب منزل در رویا نمایانگر طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون خانه در شما شکل گرفته‌اند، به ویژه اگر در رویا یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خود را دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان را با آن‌ها مبلمان و فرش می‌کنید. 
 • این رویا می‌تواند درباره عقایدی باشد که درباره خودتان دارید و یا تصوری که از خود در ذهنتان پروراندید.

تعبیر خواب اثاث منزل در کتاب سرزمین رویاها

 • اثاثیه زیبا: درآمد مالی شما کافی خواهد بود.
 • اثاثیه معمولی: شما به طبقه متوسط تعلق دارید.
 • یک زن ثروتمند اثاثیه زیبا دارد: او مرتکب دیوانگی خواهد شد.
 • یک شخص از طبقه متوسط خواب اثاثیه زیبا ببیند: شانس بزرگ در عشق.
 • یک کارمند دفتری خواب اثاثیه منزل ببیند: موفقیت مالی.
 • اسباب آشپز خانه : فقر
 • لوازم التحریر : خطر خیانت
 • اسباب فلزی : مرگ
 •  اسباب چوبی : از ولخرجیهای بیهوده بپرهیزید
 •  اسباب سربی : ثروت
 •  اسباب و آلات می سازید : رنج و ناکامی
 • اسباب چینی : بیماری

دیدگاه ها