دیدن اسفناج - سبزی در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب اسفناج

  دوشنبه، 22 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن اسفناج - سبزی در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب اسفناج
دیدن اسفناج-سبزی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اسفناج-سبزی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد. بنا بر گفته معبرین دیدن اسفناج در خواب نشانه غم غصه می باشد اما دیدن اسفناج همیشه تعبیر بدی ندارد.

تعبیر خواب اسفناج به روایت محمدبن سیرین

 • اگر کسی در خواب ببیند که اسفناج را با ماست مخلوط کرده و می خورد، دستگاه گوارش وی نیاز به درمان دارد.
 • خوردن اسفناج دلیل بر مضرت و کاهش مال و ثروت است و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود.

تعبیرخواب اسفناج به روایت عبدوس

 • دیدن اسفناج در خواب به تعبیر ضعیف شدن و لاغری است
 • اگر ببینی سبزی اسفناج پاک میکنی نشانه ی آن است که تنگدست می شوی و از خورد و خوراکت در روزهای آتی کم میشود و به دنبال آن ضعیفتر و لاغر تر می شوی
 • اگر ببینی رنگ برگش زرد و یا سفید است نشانه ی بیماری و غم است
 • دیدن یک دسته یا یک سبد از آن را از دیگران هدیه میگری تعبیر قرابت و خوشیست
 • اگر دیدی آن را با چاقو میبری و یا قطعه قطعه میکنی نشانه ی این است که زنت را طلاق می دهی دور ریختن برگ سبزی اسفناج در خواب دلالت بر بسته شدن کار است.

تعبیر خواب اسفناج به روایت دانیال نبی

 •  خراب بودن و زردی برگ های اسفناج در خواب نشانه ی مریض شدن کودک است.
 •  فروختن اسفناج به مردم نشانه ی آوردن مال حرام به زندگی است.

تعبیر خواب اسفناج به روایت ابراهیم کرمانی

 • دور ریختن سبزی اسفناج در خواب به تعبیر دردسرهای بزرگ است مانند یک بیماری جدی کادو دادن یا کادو گرفتنش نشانه ی سود و منفعت است و پختن و جوشاندن آن در اب داغ نیز به معنای خوش شانسی غیر منتظره است.

تعبیر خواب اسفناج از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن اسفناج در خواب، نشانه‏ ى سلامتى کامل است.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید