دیدن اسکیت در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب اسکیت

  پنجشنبه، 18 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن اسکیت در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب اسکیت دیدن اسکیت در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب اسکیت
دیدن اسکیت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اسکیت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب اسکیت از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر خواب ببینید روی یخ اسکیت بازی می کنید ، نشانه آن است که در آستانه از دست دادن موقعیتی ارزشمند قرار گرفته اید.
  • اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازی یخ می شکند و در آب فرو می روید ، نشانه آن است که از نصیحت های دوستانی با ارزش برخوردار خواهید شد .
  • اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازی هستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامی که شما ستایشش می کنید ، با رسوایی یاد خواهند کرد
  • دیدن کفشهای اسکیت در خواب ، نشانه آن است که با هم نشینان خود سر سازگاری نخواهید داشت

تعبیر خواب اسکیت از دیدگاه لیلا برایت

  • دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن، نشانه‏ى آن است که باید در تصمیم‏گیرى خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید.
  • اگر در خواب ببینید که فردى کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است، نشانه‏ى آن است که با فرد جدیدى آشنا مى‏شوید.
  • خریدن کفش اسکیت در خوابتان بیانگر تعادل یا عدم تعادل در زندگی تان است. بیانگر بی گناهی و نگرش بی خیال است.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین