دیدن استحمام (حمام کردن) در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب استحمام

  سه شنبه، 23 بهمن 1397   زمان مطالعه 7 دقیقه
دیدن استحمام (حمام کردن) در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب استحمام دیدن استحمام (حمام کردن) در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب استحمام
دیدن استحمام در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب استحمام را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

حمام‌ کردن‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نیازشما به‌ تن‌ در دادن‌ به‌ شکلی‌ از تمیزی‌ باشد. اگراخیرا در زندگی‌ روزمره‌تان‌ تغییر و تحولاتی‌ ایجادکرده‌اید و یا از شر عواطف‌ و احساسات‌ آزارنده‌ ومزاحم‌ خلاص‌ شده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند تأییدی‌بر آن‌ محسوب‌ شود. حمام‌ کردن‌ در خواب‌ نمایانگرپاکسازی‌ خویشتن‌ بیرونی‌ و دور کردن‌ مسایل‌ یامشکلات‌ آزارنده‌ یا بغرنج‌ است‌.معنی‌ اساسی‌تر آن‌پاکسازی‌ عقاید، افکار، نقطه‌ نظرات‌ و یا قضاوت‌های‌قدیمی‌ و غیرمفید است‌. در ضمن‌ چنین‌ خوابهایی‌به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ آرامش‌ خاطر داشتن‌ و دورکردن‌ فکر و خیالات‌ شخص‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌روزمره‌اش‌ است‌. یعنی‌ این‌ که‌ برای‌ مدتی‌ بهتر است‌که‌ به‌ مشکلات‌ اهمیت‌ ندهید. همچنین‌ به‌ تعبیر آب‌مراجعه‌ فرمایید.ربه تعبیر معبرین کهن دیدن آب داغ و حمام کردن در ان بیانگر غم و اندوهی است که به بیننده خواب خواهد رسید. همچنین برخی معبرین و بزرگان قدیم تعبیر خواب  دیگری در  مورد حمام رفتن دارند.برخی حمام رفتن را پاک شدن از آلودگی‌ها و گناهان می دانند 

تعبیر خواب استحمام به روایت علامه طباطبایی

 •  اگر کسی خواب ببیند که همراه با پوشاک و یا پوشش وارد حمام شده و قصد دوش گرفتن دارد این چه معنایی دارد ایشان پاسخ دادند آب روشنی است دیدن چنین رویایی نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه داست اگر زن بود نشانگر آرزوی داشتن ظاهر خوب،برای رسیدن به موفقیت و خوشبختیست، که غالبا بر اساس غرایز جنسی دمی باشد و اگر مرد یا پسر بود نامزدی یا ازدواج با اشخاص جوان میباشد و برای افراد مسن از لحاظ مادی خوش اقبال است .
 • اگر ببینی زیر دوش آب گرم با لباس هستی و خیس شده ای نشانه ی غلبه بر یک دشمن یا پیدا کردن دشمنی جدید است.
 • اگر زیر دوش آب سرد بودی به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنیست .
 • اگر ببینی کسی یا کسانی به اجبار از تو میخواهند که با لباس وارد حمام شوی و دوش بگیری خواب بیننده با وجود تمام تلاشش موفق به غلبه بر یک دشمن نمی شود.
 • اگر ببینی با زیرپیراهن و یا شرت دوش میگیری به معنی هشدار در مقابل دوستان ناباب یا رابطه یی شوم می باشد.
 • اگر فقط پیراهن به تن داشتی نشانگر صبر و بردباریست که می تواند موجبش غیرعاقلانه فکر کردن باشد در این صورت یا شخص بی شعور است یا دوستان ابلهی دارد .
 • اگر با همسر و یا معشوقت باهمدیگر و با لباس دوش گرفتی خواب ببننده خیلی آهسته به اهدافش می رسد.

تعبیر خواب استحمام به روایت علامه مجلسی(ره)

 •  حمام رفتن  توفیق زیارت امام است که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه.

تعبیر خواب استحمام از دیدگاه آنلی بیتون

 • ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند استحمام می كند، نشانه آن است كه به جنس مخالفی دل داده است، و در هراس است كه مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد.
 •  اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می كند، دلالت بر آن دارد كه سقط جنین خواهد كرد. و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند، به این معناست كه مورد بیوفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه كاری انجام شود.
 •  اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانه آن است كه باید از دوستان شرور دوری كنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد.
 •  اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در نزدیکی شما هستند.
 • اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می كند، نشانه آن است كه از پیمان های قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است.
 •  اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند.
 •  استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است كه وقایع بدی در انتظار شماست.
 •  استحمام با آب سرد و پاكیزه نشانه آن است كه در مدتی طولانی سلامت خواهید بود. و با شادمانی زندگی خواهید كرد
 •  آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانه آن است كه بعد از كسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آور.
 • اگر خواب ببینید به گرمابه رفته‌اید، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاء خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت.
 • اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود.
 •  اگر دختری خواب ببیند در حمام است، نشانه آن است که به کسب لذت‌های فرار و بیهوده گرایش دارد.
 •  دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .
 •  دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .
 •  اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .

تعبیر خواب استحمام از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک
 • در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت
 • در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی
 • در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند
 • در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی
 • صابون زدن در حمام : لذت
 • حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید
 • حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی
 • حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد
 • حمام کردن با لباس : نشانه ضعف
 • کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند
 • تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

تعبیر خواب استحمام به روایت یوسف نبی (ع)

 • دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید.
 • دیدن حمام غم واندوه بود.

تعبیر خواب استحمام به روایت علی بن محد بن العنبری

 • ممکن است بر زن دلالت داشته باشد.
 • اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

تعبیر خواب استحمام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

 • تعبیر خواب کیسه کشیدن بدن: اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می‌گوید که خرج شما زیاد می‌شود و هزینه زندگیتان بالا می‌رود.
 • تعبیر خواب وان حمام: دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می‌گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می‌توانید در آن آرام بگیرید.

تعبیر خواب استحمام در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب حمام : خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .
 • شما در حمام هستید : اضطراب بزرگ
 • با آب یخ حمام می کنید : آینده ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد .
 • با آب سرد حمام می کنید : غم بزرگ
 • با آب گرم حمام می کنید : از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .
 • با آب ولرم حمام می کنید : پول هنگفت
 • صبح زود به حمام می روید : بزودی ازدواج میکنید
 • هنگام ظهر به حمام می روید : در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .
 • هنگام عصر به حمام می روید : یک دوست خیانتکار در نزدیکی شماست .
 • قبل از خوابیدن حمام می کنید : مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد .
 • آب حمام را براه می اندازید : با یکنفر شدیداً مخالفت خواهید کرد .
 • حمام را برای خودتان آماده می کنید : یک بیماری خطرناک
 • برای شریک زندگیتان حمام آماده می کنید :
 • نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید .
 • برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید : زندگی شما پر از تجمل خواهد بود .
 • برای بچه ها حمام را آماده می کنید : خوشبختی
 • برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کنید : رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد .
 • با لباس حمام می کنید : مشاجرات عشقی
 • با کسی که دوست دارید در حمام هستید : پول هنگفتی نصیبتان می شود .
 • در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید : مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید

تعبیر خواب استحمام کردن در کتاب فرهنگ نفسیر رویا

 •  حمام نشانه کسب آرامش، پاک شدن و آرزوی پاک شدن از گناه است. این شستشو و پالایش، تغییرات درونی شخص یا بخشش (پاک شدن دل از کینه‌های کهنه) را به تصویر می‌کشد، گاهی اوقات رویاها استحمام را به مثابه مناسکی برای آماده شدن فرد برای چیزی خاص، مثلا تغییری بنیادین نشان می‌دهند. اما اغلب با مسائل جنسی سر و کار دارند، رویارویی با ترس از ارتباط، شاید حتی ترس از مواجه با جنسیت خویشتن خویش به طور کامل، آسیب پذیری، عریان شدن اسرار فرد، صمیمیت حاصل از ازدواج، تحت تاثیر چیزی یا کسی قرار گرفتن، ترکیب صفات، تغییرات عمده یا نوزایی و نیاز به پالایش درونی از نشانه‌هایی هستند که می‌توانند به صورت رویای حمام کردن دیده شوند. بیننده خواب بایستی با توجه به شرایط زندگی خویش یکی از این نشانه‌ها را تطبیق دهد تا به درکی کلی از خواب خویش برسد.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین