دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بالن

  یکشنبه، 05 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بالن
دیدن بالن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بالن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب بالن از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • به طور کلی دیدن بالن و بادکنک در خواب تعبیر بدی را نخواهد داشت.
 • بالن بر وزن واگن يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما نيز وارد گرديده و پذيرفته شده و آن کيسه اي است محتوي گاز يا هوا که به وسيله آن به آسمان مي رفتند و مسافاتي را مي پيمودند.
 • ديدن بالن در خواب چند وجه دارد. يک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست مي گيرند و بچه ها با آن بازي مي کنند. اين بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و ترديد است.
 • اگر رنگ آن زرد باشد کاري است مشکوک که غم مي آورد. اگر زرد باشد براي بيننده خواب ايجاد هيجان مي کند
 • چنانچه سياه باشد گوياي جهلي است که نسبت به آن کار مشکوک داريد.
 • ار فرد در خواب بادکنکی بزرگ ببیند و در حقیقت بالنی را ببیند تعبیر بر ان است که فرد کاری بزرگ را در پیش دارد که در خودش توانایی انجام آن کار را ندارد.
 • اگر فرد در خواب ببیند که به او بالنی را می دهند تعبیر بر آن است که متناسب با بزرگی آن بالن به او کاری را خواهند سپرد که آن کار فرد را در خود غرق و محو می کند.
 • چنانچه به وسيله بالن از زمين بلند شديد و به هوا رفتيد به شما مي گويد از واقعيات زندگي دور مي شويد و تکيه گاهي را از دست مي دهيد بي آن که نقطه اتکا قابل اطميناني بيابيد.
 • اگر فرد در داخل سبد بالن سرپا ایستاده باشد تعبیر بر آن است که عشقی برای او به وجود می آید که بسیار هیجان انگیز و جذاب است.
 • اگر خانم جوانی در خواب ببیند که با بالن در حال پرواز است تعبیر بر آن است که با فردی ازدواج خواهد کرد که در شهری دیگر اقامت دارد.
 • اگر فرد در خواب ببیند که با بالن پرواز می کند و به طور عمودی بالا می رود تا جایی که زمین زیر پایش محو شود و همچنان به بالا رفتن ادامه دهد تعبیر خوبی را نخواهد داشت.
 • اگر فرد در خواب ببیند سوار بر بالن می باشد اما به ناگاه بالن می ترکد در این حالت هم تعبیر نیکویی ندارد و پیشنهاد می شود که تا مدتی از برخوردهای تند و خشن دوری کند و مراقب خود نیز باشد.
 • اگر فرد در خواب بادکنک کوچکی را ببیند که می ترکد تعبیر بر آن است که آن فرد یکی از انگیزه های احساسی اش را از دست خواهد داد. اما برای خانم ها و آقایان جواب چنین خوابی تعبیر بر نافرجام بودن و بی ثمری اولین عشق می باشد.
 • اگر فرد در خواب بالنی را ببیند که در پرواز می باشد و مردم به تماشای بالن ایستاده باشند تعبیر بر آن است که یک نشاط همراه با امید عمومی به وقوع خواهد پیوست.که امید بخش است

تعبیر خواب بالن از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب دیدن بالن ، دقت بیشتر در انجام کارها است
 • تعبیر خواب پرواز با بالن ، اشتباه است
 • تعبیر خواب سقوط بالن ، ناامیدی است.

تعبیر خواب بالن در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب يك بالون ، ۱- روج مخترع شما براي شما ايجاد دردسرمي كند .۲- درآمدتان براي برآوردن خواسته هايتان كافي نيست .
 • تعبیر خواب شما در يك بالون هستيد ، خوشبختي ، اگر بيشتر از هوش خود استفاده كنيد .
 • تعبیر خواب با يك بالون در هوا بالا مي رويد ، ۱- با سفري كه ميكنيد اشتباهتان را پاك مي كنيد .۲- مراقب اشخاص سبك مغز باشيد .
 • تعبیر خواب با يك بالون در هوا بطرف زمين پائين مي آئيد ، معاملاتي با پولتان خواهيد كرد كه زياد سودمند نخواهند بود .
 • تعبیر خواب يك بالون كه به آرامي درهوا حركت مي كند ، نگذاريد ديگران در كارهايتان دخالت كنند

دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر